POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dzień dobry,

Skoro trafiłeś tutaj to znaczy, że prywatność jest dla Ciebie ważna – dla mnie również dlatego przygotowałam Politykę prywatności i plików cookies. Opisuję  tutaj zasady postępowania z danymi osobowymi, oraz wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej https://martaorzel.pl

§.1 Postanowienia Ogólne

  1. Administratorem danych jest Marta Orzeł. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem kontakt@martaorzel.pl
  2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” – oznacza każdy podmiot, który korzysta ze Strony,  „Administrator” – Ja (Marta Orzeł), Strona – https://martaorzel.pl, termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. 
  4. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

  1. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy (formularz kontaktowy) dostępnych na Stronie.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator. Oznacza to, że jeśli podajesz na mojej stronie dane, to przetwarzam je w celu odpowiedzi na wysłane zapytanie. Pozostanę także Administratorem danych osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na webinar (gdyby taka możliwość pojawiła się).
  3. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie.

5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 2 lat od jej zakończenia.

6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, przenoszenia danych.prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawdo do odwołania zgodny na przetwarzanie danych (jeżeli takową wyraziłeś). Więcej w art. 16-21 RODO.

7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

9. Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Tworzą rzecz usług mi powierzonych. Wszystkie podmioty gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

10. Kontaktując się z Administratorem e-mailowo oraz poprzez formularz kontaktowy Użytkownik przekazuje swój adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości oraz swoje imię, numer telefonu. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

11. Dane osobowe Użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego, poprzez formularz kontaktowy przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi danego zapytania.

12. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do kontaktu i otrzymania informacji (art 6 ust. 1 lit. a RODO)

§3. Pliki cookies

1. Moja strona używa cookies (ciasteczka). Są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera lub inne urządzenie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie, Pixel Facebook stosowane w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku.

4. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, 

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.