Oferta współpracy

dla firm i przedsiębiorców
więcej o mnie

Co możemy wspólnie zrobić

Zbudować wizję

Zaprojektować działania

Stworzyć plan

Dookreślić cele

U

Przyjrzeć się procesom

Wzmacniać i wspierać

Rozwijać ludzi

Działać na różnych poziomach

Trener biznesu Marta Orzeł

Warsztaty i szkolenia biznesowe

Projektowanie szkolenia rozpoczynam w momencie pierwszego spotkania z klientem. Badam obszary rozwojowe (przyglądam się specyfice firmy, pracy ludzi, możliwościom). Dopasowuję model zaangażowania klienta w całym procesie (co klient i uczestnicy szkolenia mogą zrobić przed szkoleniem, a co po nim) – dopiero wtedy ustalamy realny cel. Warsztat na sali szkoleniowej jest tylko jednym z elementów projektu. Trening umiejętności nie kończy się wraz z wyjściem ze szkolenia. Kolejnym ważnym etapem jest monitorowanie realizacji celu, w którym  mogę uczestniczyć poprzez działania konsultacyjne (najczęściej online), lub przy zaangażowaniu firmy np. przełożonych, trenerów wewnętrznych.

Zarządzanie

• Przywództwo i budowanie autorytetu

• Zarządzanie przez cele (delegowanie, monitorowanie, odbiór)

• Zarządzanie sytuacyjne wg Blancharda

• Zarządzanie zespołem (komunikacja)

• Zarządzanie w zmianie

• Motywowanie i budowanie nawyków

• Budowanie zespołów i współpracy zespołowej

• Zarządzanie zespołem bazującym na mocnych stronach

• Tworzenie ścieżek rozwojowych w oparciu o talenty Gallupa

Efektywność osobista

• Komunikacja 

• Asertywność

• Wygaszanie konfliktów

• Zarządzanie sobą w czasie

• Efektywność konsultanta/specjalisty

• Typologia zachowań DISC

• Budowanie zaangażowania poprzez pracę z talentami wg Gallupa

 

  

Konsultacje offline i online

W trakcie konsultacji offline uczestniczę w życiu firmy, działu czy osoby. Obserwuję ludzi w działaniu np. podczas zebrania, pracy coachingowej, czy rozmów z pracownikami. Efekty moich obserwacji służą do stworzenia raportów, określenia celów rozwojowych, zastosowania konkretnych narzędzi. Konslutacje online są często kontynuacją procesów szkoleniowych podczas których analizujemy konkretne sytuacje, problemy, czy indywiudalne potrzeby uczestników. Udzielam informacji zwrotnej i tworzę wspólnie z uczestnikiem plan rozwojowy.

Obszary konsultingowe

• Potrzeby organizacji i zaplanowany proces szkoleniowy

• Rozwijanie kluczowych osób w organizacji

• Analizy indywidualne  – praca z potencjałem, umiejętnościami i postawami

• Konsultacje wyników badań np. DISC,  Gallup itp.

• Spotkania mentoringowe dla małych i średnich biznesów

• Potrzeby indywidualne wynikające z obecnej sytuacji zawodowej i prywatnej

• Wspieranie realizacji celów

Talenty wg Gallupa®

Praca z talentami oparta jest na tym co w człowieku najlepsze. O ile łatwiej zaangażować ludzi, kiedy bazujemy na ich potencjale. Talenty każdej osoby są wyjątkowe, a ich celowe użycie wpływa na efektywność, zaangażowanie i wynik. Podczas spotkań indywidualnych i zespołowych obalam mity związane z myśleniem o talentach jako określeniach zarezerwowanych np. dla sztuki (talent plastyczny, muzyczny itp.). Jestem certyfikowaną trenerką mocnych stron – Gallup Certified Strengths Coach. Pracuję z ludźmi na potencjale i mocnych stronach, bo tylko tak można zbudować mistrzostwo i realizować cele w zmieniającej się rzeczywistości. Wspieram menedżerów w odkrywaniu talentów w swoich zespołach i pokazuję jak budować zaangażowanie.

Praca z talentami i mocnymi stronami

• Odkrywanie talentów wg Gallupa® 

• Diagnoza talentów Gallupa badaniem CliftonStrenghths 34, TOP5

CliftonStrengths, Upgrate to CliftonStrenghts 34 

• Konsultacje indywidualne na podstawie badania CliftonStrenghths

• Tworzenie indywidualnych ścieżek rozwojowych w oparciu o talenty

• Zarządzanie talentami w zespole 

• Budowanie zespołu bazującego na mocnych stronach

• Planowanie rozwoju opartego o talenty Gallupa

 

 

Inspirujące wystąpienia

Podczas wystąpień chcę zaciekawić tematem, a jednocześnie dać wartość. Dlatego dzielę się praktykami biznesowymi, analizuję studia przypadków i w prosty sposób przedstawiam użyteczne rozwiązania. Jak tylko mogę, angażuję uczestników do pracy warsztatowej, bo doświadczanie jest dla mnie najważniejszym elementem uczenia.   

Obszary tematyczne

• „Kobiety na traktory” – menedżerki przyszłości

• Wizja siebie jako szefa – rola lidera

• Efekt tadamm i upss – jak zbudować zespół

• Mam talent! O talentach i mocnych stronach wg Gallupa

• Persona klienta – typologia DISC

i inne 

Z kim dzieliłam się wiedzą

Przez wiele lat pracowałam jako trener w firmie szkoleniowej Nowe Motywacje Sp. z o.o. W trakcie ostatnich 18 lat, nie tylko prowadziłam szkolenia, ale przede wszystkim planowałam, przygotowywałam i wdrażałam złożone procesy rozwojowe m.in. dla: addidas, ABB, Adgar, APN Promise, Art&Decor, AXA Życie TU, BNP Paribas Cardif, BRE Bank, BRE MultiBank, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Cersanit S.A., ComputerLand (obecnie Sygnity), Eiffage Polska, Ericsson, Fhc-2, FLYR Labs, Frito Lay (PepsiCo), Getin Noble Bank, Group Auto Poland, Haribo, Henkel, ING Bank Śląski, International Paper, Jeronimo Martins Polska, JTI Polska, Nordcloud, Kirchhoff, Kontekst, KUKE, Lotto, Merck, Nest Bank, Olympus Polska, Orange, Pepsi Cola Generals Bottlers, PGE Synergia, PKO BP, Profitroom, PZU, Rossmann, Sandoz (Lek), Santander Bank Polska, Skanska Property, Skanska S.A., Sun Microsystems, Super-Pharm, Targi Kielce, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Unijna Szkoła Europejska, Vimana Solutions, Wakacje.pl, Yves Rocher, oraz dla sektora publicznego i oświaty.

Szczególnie wartościowy dla mnie był moduł poświęcony zarządzaniu ludźmi, dopasowanie stylu zarządzania do pracownika i to w jaki sposób po zdelegowaniu zadania mam monitorować realizację. Dzięki!

Karol

branża bankowa

To było naprawdę dobre szkolenie, pełne wartości dla mnie prywatnie i zawodowo. Analiza DISC to niezła pomoc w komunikacji z innymi ludźmi. Oby więcej takich warsztatów.

Beata

branża kosmetyczna

Wiedza i umiejętności ćwiczone na szkoleniu w bardzo dużym stopniu przełożą się na moją pracę, bo polega ona na komunikowaniu się z klientem, prezentowaniu oferty i reagowaniu na sytuacje trudne.

Jakub

branża IT

Masz pytania?

Masz pytania? Chcesz umówić się na konsultację? Zostaw adres email.

Zgoda

Kontakt

Telefon

(+48) 571 233 375

Email

kontakt@martaorzel.pl